DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Nikodem Banaś

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

ppłk Jerzy Sowa

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Bartosz Jaroszewski

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Dariusz Ogrodnik

Z-CA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Dariusz Raczkowski

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej