DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE

ppłk Marek Grocholewski

mjr Mariusz Swędrak

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej