DYREKTOR ARESZTU

mjr Grzegorz Krawczyk

Tel./Fax: 44 616 63 03 / 44 616 63 130

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU

kpt. Jarosław Hendzlik

Tel./Fax: 44 616 63 03 / 44 616 63 130

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU

ppłk Tomasz Witkowski

Tel./Fax: 44 616 63 03 / 44 616 63 130

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ARESZTU

ppłk Krystian Sobczak

Tel./Fax: 44 616 63 03 / 44 616 63 130

email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

wersja audio: kierownictwo

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej