KIEROWNIK ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO

por. Szymon Listwan

Tel./Fax

77 410 73 81 / 77 415 57 77

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej