Dyrektor Katowice.jpg

zastępca.jpg

DYREKTOR OKRĘGOWY

ZASTĘPCA DYREKTORA OKRĘGOWEGO

płk Łukasz Górny

ppłk Paweł Golanka

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej