Dyrektor AK.jpg                                                                      

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie                                                           

płk Artur Koczerba                                                                                                                                 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej