ppłk D. Pawlak.jpg

KOMENDANT                                                                                      ZASTĘPCA  KOMENDANTA

ppłk Dorota Pawlak                                                                           kpt. Leszek Łach

Tel.: 22 782 71 62, 22 782 71 63                                                     Tel.: 89 762 77 77

Fax.: 22 782 71 60                                                                              Fax.: 89 718 30 00

e-mail: os_popowo@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej