DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Wojciech Brzozowski

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Łepecki

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Karol Krzyżanowski

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Ewa Bartkowska

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Zbigniew Zdanowicz

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Dorota Wróbel

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr. Jacek Chmiel

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej