Dyrektor

płk Zbigniew Jankowski

 

 

Zastępca Dyrektora

ppłk Magdalena Laskowska

 

Zastępca Dyrektora

por. Jarosław Modzelewski

 

Zastępca Dyrektora 

ppłk Piotr Winiewski

Zastępca Dyrektora 

kpt. Paweł Kasprzak

Tekst audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej