DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Leszek Rzepka

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Paweł Olczykowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Patrycja Napierała

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

kpt. Piotr Marciniak

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej