Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

Oddziału Zewnętrznego w Grądach - Woniecku 

 

ppłk Piotr Winiewski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej