Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach                             Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach                   Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach

       ppłk Przemysław Stęczniewski                                                       ppłk Sebastian Salamucha                                                                 mjr Krzysztof Czempiel           

                                                                                                                                                                              

                                                                                       

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej