Dyrektor zakładu karnego
ppłk Krystian Wasiński
Tel./Fax: (56) 644-04-03 / (56) 644-04-99
E-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl
 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Sławomir Pawlik
Tel./Fax: (56) 644-04-03 / (56) 644-04-99
E-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego 
ppłk Krzysztof Kuchmistrz 
Tel./Fax: (56) 668-97-00/  (56) 668-97-66
E-mail: oz_grudziadz@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Marzena Chlebicka 
Tel./Fax: (56) 644-04-03 / (56) 644-04-99
E-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Miłosz Ossowski 
Tel./Fax: (56) 644-04-03 / (56) 644-04-99
E-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Grzegorz Pietryka 
Tel./Fax: (56) 644-04-03 / (56) 644-04-99
E-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

 

Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Trojańczyk 
Tel./Fax: (56) 644-04-03 / (56) 644-04-99
E-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej