Dyrektor Zakładu Karnego

ppłk Ewa Jarmuszewicz

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Elżbieta Gąsiorowska

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl   

 
 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Radosław Steczkowski

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Dominik Sowul

tel. 89 532 87 00

e-mail:zk_barczewo@sw.gov.pl

 

 

 

 

 

   

                  

 

 

Audiodeskrypcja

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej