DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Artur Ambrozik

tel.: 83 344 75 21

fax: 83 311 10 84

mjr Sławomir Miroński

tel.: 83 344 75 10

fax: 83 311 10 84

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej