DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Tomasz Jastrzębski

Tel./Fax

77 416 20 11  / 77 416 22 87

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Robert Barański

Tel./Fax

77 416 20 11  / 77 416 22 87

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej