DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

 Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

 Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Damian Knap

tel.: 82 562 78 53

fax.: 82 565 35 57

e-mail: zk_chelm@sw.gov.pl

kpt. Mariusz Dąbrowski

tel.: 82 562 78 53

fax.: 82 565 35 57

e-mail: zk_chelm@sw.gov.pl

mjr Konrad Wawryszuk

tel.: 82 562 78 53

fax.: 82 565 35 57

e-mail: zk_chelm@sw.gov.pl

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej