DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO
ppłk Henryk Haryk

Sekretariat:
tel.: 76 837 35 78
fax.: 76 835 80 88

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
ppor. Aleksandra Hołdowska

Sekretariat:
tel.: 76 837 35 78
fax.: 76 835 80 88

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej