DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Krzysztof Sitnik

Tel./Fax

77 485 20 15 / 77 485 97 71

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Adam Zakowicz

Tel./Fax

77 485 20 15 / 77 485 97 71

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej