Dyrektor Zakładu Karnego

płk Jarosław Korolczuk

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Andżelika Gołaszewska

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

por. Rafał Bukowski

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr Iwona Wójtowicz

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej