Dyrektor Zakładu Karnego

płk Jarosław Korolczuk

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

kpt. Rafał Bukowski

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Iwona Wójtowicz

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

kpt. Paweł Żołynia

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej