Dyrektor Zakładu Karnego
kpt. Gaweł Gałdziński

 


Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Piotr Rutkiewicz

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
kpt. Mirosław Karpiński

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Tomasz Szewczak

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
kpt. Damian Szczepański

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej