Dyrektor Zakładu Karnego
mjr Gaweł Gałdziński

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

ppłk Anna Kacprzycka

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
kpt. Mirosław Karpiński

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Damian Szczepański

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego

mjr Przemysław Wilk

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej