DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Krzysztof Karwowski

ppłk Jarosław Wolczyński

mjr Maciej Szmelczerczyk

mjr Dagmara Lotawiec- Serafin

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej