Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie

ppłk Tomasz Korytowski

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
ppłk Marta Jakubowska

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Dariusz Walczak

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie
mjr Tomasz Szcześniak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej