DYREKTOR

       ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU          

 

      

 

płk Daniel Janowski

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU

 

ppłk Sebastian Zientarski

kpt. Magdalena Pytel

mjr Rafał Borowiec

ppłk Anna Stawna

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej