DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO
ppłk Wojciech Rumiński
Tel. 55 645 89 01
E-mail: wojciech.ruminski@sw.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
ppłk Szymon Radzik
Tel. 55 645 89 02
E-mail: szymon.radzik@sw.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
por. Piotr Rybicki
Tel. 55 645 89 03
E-mail: piotr.rybicki@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej