DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Andżelika Gołaszewska

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Henryk Łokaj

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Robert Pacholski

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Piotr Majewski

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej