DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Tomasz Pyra

Tel./Fax

77 433 24 71 / 77 433 45 33

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Sebastian Jankowicz

Tel./Fax

77 433 24 71 / 77 433 45 33

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Artur Pikuła

Tel./Fax

77 433 24 71 / 77 433 45 33

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku

mjr Arkadiusz Komar

Tel./Fax

77 406 83 70 / 77 406 66 99

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej