DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO
W OPOLU LUBELSKIM

mjr Piotr Kozłowski

tel. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO    
W OPOLU LUBELSKIM

ppłk Dariusz Bochyński

tel. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO    
W OPOLU LUBELSKIM

por. Grzegorz Jakubiuk

tel. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej