DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO
W OPOLU LUBELSKIM

ppłk Piotr Kozłowski

tel. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO    
W OPOLU LUBELSKIM

kpt. Grzegorz Jakubiuk

el. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO    
W OPOLU LUBELSKIM

por. Adrian Małecki

tel. 81 8276900

fax: 81 827 35 50

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej