DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

mjr Andrzej Pawluczuk

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Agnieszka Chaberek

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Paweł Zieliński

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

por. Bogusław Prusaczyk

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej