DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Norbert Gaweł

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Konrad Łożański

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Wojciech Łątka

 

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Jerzy Ochoński

 

 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

-----------------------------

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej