DYREKTOR

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 ZASTĘPCA DYREKTORA

ppłk Cezary Bujak

 

mjr Tomasz Frankowski

 

por. Zbigniew Śpiewak

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej