DYREKTOR

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 ZASTĘPCA DYREKTORA

ppłk Cezary Bujak

 

ppłk Tomasz Frankowski

 

kpt. Zbigniew Śpiewak

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 

 

mjr Dariusz Garliński

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej