DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

płk Jacek Sankowski

tel.: 82 572 68 11

fax.: 82 572 53 28

email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Ewa Szymańska

tel.: 82 572 68 13

fax.: 82 572 53 28

email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Marek Kudyk

tel.: 82 572 68 12

fax.: 82 572 53 28

email: zk_wlodawa@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej