DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Jacek Sankowski

tel.: 82 572 68 11

fax.: 82 572 53 28

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Dariusz Kossyk

tel.: 82 572 68 13

fax.: 82 572 53 28

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

mjr Ewa Szymańska

tel.: 82 572 68 12

fax.: 82 572 53 28

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej