DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

 

mjr Sławomir Matuszczak

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

ppłk Krzysztof Kaczmarek

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

ppłk Zbigniew Konopacki

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

mjr Wojciech Tyl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

mjr Leszek Pollok

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO WE WRONKACH

mjr Marcin Boch

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej