Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu

ppłk Gabriela Grzywaczewska

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu

mjr Rafał Pacura

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu

mjr Przemysław Domagała

 

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu

kpt. Paweł Pisula

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej