logo_Fundusze.jpglogo_SW - czarnobiałe.jpglogo _UE.jpg

Zakład Karny w Koronowie, jako Beneficjent umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0113/16-00 Projektu nr POIS.01.03.01.00-0113/16 

"Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Aresztu Śledczego w Chojnicach",

informuje, że celem projektu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększenia zastosowania odnawialnych źródeł energii, czy poprawę jakości powietrza.

 

Modernizacja obiektów polegać będzie na:

- modernizacji instalacji,

- wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy trigeneracyjny o mocy 12,30 kW z zastosowaniem OZE wraz z instalacją kogeneracyjną oraz montaż systemu monitoringi mediów,

- modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej i chłodu

- dociepleniu całego stropu nad ostatnia kondygnacją,

- dociepleniu ścian zewnętrznych,

- dociepleniu podłogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych [440,00 m2],

- wymianie stolarki drzwiowej,

- wymianie stolarki okiennej,

- modernizacji instalacji c.w.u.

- wymianie opraw oświetlenia na nowe energooszczędne, montażu czujników ruchu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 738 670,01 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 4 719 715,27 zł

 

PLANOWANE EFEKTY:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1 001,29 Mg CO2/rok,

Zmniejszenie zużycia energii końcowej - 10 004,67GJ/rok,

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 4 344 580,56 kWh/rok,

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 717,00 Mwh/rok,

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 7 425,00 GJ/rok.

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z postanowień § 4 ust. 17 powołanej Umowy informuje, że projekty korzystające z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podlegają mechanizmom kontrolnym pozwalającym na wykrywanie i zapobieganie nieprawidłowościom polegającym na naruszeniu prawa krajowego lub unijnego, wynikającego z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, który winien być realizowany w sposób etyczny, jawny oraz przejrzysty.

W celu zapewnienia takiej realizacji Projektu funkcjonuje mechanizm kontrolny pozwalający na sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych – opracowany przez Instytucję Zarządzającą – narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- specjalny adres e – mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl, lub
- elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
- aktualny adres e – mail: nadużycia.pois@mr.gov.pl
- dedykowany dla POIiŚ formularz internetowy e-nieprawidłowości (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

www.mapadotacji.gov.pl

POIS_2014-2020 Rozmiar: 467.0 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej