Korespondencję i przesyłki  dotyczące osób osadzonych w  Oddziale Zewnętrznym w Opolu należy wysyłać na  adres:

Areszt Śledczy w Opolu,

ul.  Sądowa 4,

45-033 Opole

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej