Koordynatorzy do spraw dostępności:

1. st. chor. Janusz Zając

zastępca kierownika DKW

tel. (77) 54 - 92 - 254

email:  janusz.zajac@sw.gov.pl

2. por. Bernadeta Wnęk

specjalista

tel. (77) 54 - 92 - 282

email: Bernadeta.Wnek@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej