Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach

kpr. Damian Puk

Żytkowice
26-930 Garbatka Letnisko

e-mail: zk_zytkowice@sw.gov.pl
telefon: (48) 62-11-250
fax: (48) 61-46-030

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej