Dział Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym, przy użyciu środków technicznych.

Działy Dozoru Elektronicznego w ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, funkcjonują w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz Zakładzie Karnym w Czarnem.

Podstawowym zadaniem zespołów SDE jest przede wszystkim wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Realizacja czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej polega na: sprawdzaniu warunków technicznych; instalacji urządzeń monitorujących; deinstalacji urządzeń monitorujących po zakończeniu lub przerwaniu odbywania kary, jak również wizyty związane z kontrolą lub naruszeniem warunków odbywania kary.

 

Kontakt w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie:

ppor. Janusz Wawrzoła

Kierownik Działu Dozoru Elektronicznego

Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie

Aresztu Śledczego w Szczecinie

email: Janusz.Wawrzola@sw.gov.pl

tel. kom. 507245616

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej