DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY  W STAWISZYNIE

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

 

Dostępność strony internetowej https://www.sw.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zapewnia Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Podstrona Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie https://www.sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-stawiszynie jest częściowo zgodna z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

 

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data sporządzenia deklaracji 2022-03-17

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-29

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością podstrony internetowej prosimy
o kontakt telefoniczny +48 664 20 52, +48 48 3668520
lub mailowy as_grojec@sw.gov.pl

 

W zgłoszeniu podaj:

swoje imię i nazwisko,

swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

dokładny adres podstrony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym.
W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób.
Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 30 dni.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do
ddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Oddział Zewnętrzy znajduje się we wsi Stawiszyn 31 w gminie Białobrzegi.

Teren bezpośrednio przed wejściem do jednostki jest dobrze oświetlony.
Na budynku administracji znajduje się oznakowanie tablicą informacyjną.

Przy wejściu zainstalowane jest urządzenie przyzywowe/domofon.

Brak chodników bezpośrednio przed jednostką.

Przed wejściem do jednostki nie ma wydzielonego parkingu, ani wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu.

W budynkach jednostki nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne, brak jest wind i platform.
o budynku administracyjnego prowadzi podjazd dla wózków.

Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym.

Osoby posługujące się językiem
PJM (Polski Język Migowy),
SJM (System Językowo-Migowy),
SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych)
roszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Aplikacje mobilne

Areszt Śledczy w Grójcu nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

 

Areszt Śledczy w Grójcu, jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności.

W Areszcie Śledczym w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 21, przebywają tymczasowo aresztowani mężczyźni pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Grójcu oraz Piasecznie a także skazani wobec których toczy się postępowanie przed wymienionymi organami bez stosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.

W Areszcie Śledczym w Grójcu znajduje się pawilon dla tymczasowo aresztowanych oraz pawilon zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Łączna pojemność jednostki wynosi 219 miejsc.

Jednostką podległą Aresztowi Śledczemu w Grójcu jest Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie, przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych odbywających karę w zakładzie typu półotwartego. W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie funkcjonuje filia Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce. W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie są realizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe o kierunku stolarz. Areszt Śledczy w Grójcu administracyjne podlega pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie.

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu

Koordynator do spraw dostępności

mł. chor. Marlena Więckowska 

tel. 48 366 85 20 

e-mail: marlena.wieckowska@sw.gov.pl

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Grójcu:

osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie Aresztu Śledczego w Grójcu  lub Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie

telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: 48 664 20 52;

za pośrednictwem faxu pod numerem: 48 664 27 25;

pocztą elektroniczną pod adresem: as_grojec@sw.gov.pl;

za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej