Koordynator dostępności Oddziału Zewnętrznego w Braniewie

por. Łukasz Prymek
tel. 55 244 07 59
e-mail: lukasz.prymek@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej