sierż. Adrian Firla

tel. 32 4759230 wew. 071

e-mail : Adrian.Firla@sw.gov.pl

 

 

Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

 

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści

 

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

 

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

 

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2016-01-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-06-01.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-01.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Język migowy, system komunikacji osób głucho-niewidomych

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku, bez konieczności przemieszczania się między jego kondygnacjami, czy też innymi budynkami.

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Norwida 23, 44-268 Jastrzębie-Zdrój

Odnośnie warunków bytowych i ewentualnych barier utrudniających prawidłowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych informuję, że służba kwatermistrzowska jednostki stale podejmuje działania mające na celu ułatwienie funkcjonowania tym osobom. W związku z tym jednostka dysponuje obecnie:

 

 1. wydzielonym i oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych znajdującym się w bezpośredniej bliskości wejścia do jednostki,
 2. Ambulatorium z Izbą Chorych - obiektem kompleksowo przystosowanym do potrzeb osadzonych z niepełnosprawnością ruchową (wszystkie przejścia, wejścia, ciągi komunikacyjne są wykonane bezprogowo, ich szerokość umożliwia swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym
  i dostępu do wszystkich pomieszczeń, w tym gabinetów lekarskich i zabiegowych, w których udzielane są świadczenia medyczne).

W obiekcie znajdują się ponadto:

 1. sala mieszkalna przystosowana do poruszania się na wózku inwalidzkim. Wydzielono w nim węzeł sanitarny wyposażony w specjalne urządzenia sanitarne (wysokość zamontowania urządzeń zapewnia możliwość podjazdu wózkiem, uchwyt pomocniczy ułatwia korzystanie z sanitariatu – np. przejście osoby niepełnosprawnej ruchowo z wózka na muszlę klozetową).
 2. łaźnia ze stanowiskiem kąpielowym dedykowanym osadzonym z niepełnosprawnością ruchową, wyposażone w ławkę kąpielową i uchwyt do przytrzymania się,
 1. Pozostałe budynki Zakładu Karnego w Jastrzębiu nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku Administracji (jedyny budynek dwupiętrowy) nie ma windy, brak jest również w nim toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Również inne budynki w tym zakwaterowania osadzonych oraz budynki pomocnicze nie spełniają w pełni takich wymogów.
 2. Na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym oraz funkcjonariuszem, który wspomoże osobę odwiedzająca w pokonywaniu barier architektonicznych.
 3. W budynkach Zakładu Karnego nie ma pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do koordynatora ds. dostępności sierż. Adrian Firla mailowo – Adrian.Firla@sw.gov.pl lub telefonicznie – 32 4759230 wew. 071

 

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do  Śląskiego Oddziału  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje dodatkowe

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej