Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696) Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami :

Koordynatorzy do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

ppor. Jacek Tarnowski

e-mail: jacek.tarnowski@sw.gov.pl

Tel.: 94 34 00 755

Fax : 94 34 00 707

 

Zakład Karny w Wierzchowie

78-530 Wierzchowo, ul. Szkolna 8

www.sw.gov.pl


 

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Wierzchowie:

- osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w siedzibie Zakładu Karnego w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo

- telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 pod numerem telefonu:94 34 00755 lub 94 34 00 700.

- za pośrednictwem FAX-u pod numerem : (094) 34 00 707

- pocztą elektroniczną pod adresem: wierzchowo@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej