loga.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7. Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie.

Harmonogram szkoleń IX - X 2020 OISW Kraków

Harmonogram X-XI.2020- aktualizacja

Harmonogram X-XI  aktualizacja 2

Harmongram XII - aktualizacja

Harmonogram VII - VIII 2021

Szczegółowy harmononogram działań w projekcie

Harmonogram VIII 2021

Harmonogram VIII 2021 cd

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej