FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7. finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

Harmonogram realizacji projektu POWER - grudzień 2021 roku

 

Rozmiar: 67.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej