Administratorem Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Lublinie jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin.

Inspektorem Ochrony Danych  w Areszcie Śledczym w Lublinie  jest:

mł. chor. Klaudia Gołuszek
tel. 81 710 44 09
e-mail: iod_lublin@sw.gov.pl
 

W załączeniu:
- klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
- klauzula informacyjna wynikająca z przepisów RODO

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej