logo Fundusz Spójności UE.jpg

"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków penitencjarnych, administracji i wartowni Zakładu Karnego w Nysie”

Zakład Karny w Nysie w dniu 31 marca 2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkówpenitencjarnych, administracji i wartowni Zakładu Karnego w Nysie” w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

 

Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację 3 budynków Zakładu Karnego w Nysie.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 8860,78  m2
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 307,89 Mg CO2/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 3474,89 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej: 796 511,11 kWh/rok
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 265,580 MWh/rok
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2518,8 GJ/rok

Planowany całkowity koszt projektu: 3.033.647,40 zł, w tym udział dofinansowania ze środków UE to: 2.530.507,29 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewiduje się: do 31 grudnia 2018 r.
Beneficjent: Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

www.mapadotacji.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej