Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Mysłowicach przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn.

Areszt Śledczy w Mysłowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

Podstawy prawne działania aresztu określa m.in.:Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz.1228),Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

Zgodnie z przeznaczeniem w areszcie osadza się: tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Sądu Okręgowego w Katowicach XXI Wydz. Karny, Sądu Rejonowego w Katowicach Wschód, Sądu Rejonowego w Katowicach Zachód, Sądu Rejonowego w Mysłowicach, Sądu Rejonowego w Jaworznie, Sądu Rejonowego w  Dąbrowie Górniczej, Prokuratury Rejonowej w Katowicach Wschód, Prokuratury Rejonowej w Katowicach  Zachód, Prokuratury Rejonowej w Katowicach Północ, Prokuratury Rejonowej w Katowicach Południe, Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Pojemność Aresztu wynosi 416 miejsc.
Jak podają źródła rozpoczęcie budowy gmachu więzienia i sądu nastąpiło gdzieś na przełomie 1895 - 1896 roku a oddanie do użytku tegoż zespołu nastąpiło w 1904 roku. Budowa zatem trwała około ośmiu lat, co jak na ówczesne czasy i możliwości techniczne, tempo to należy uznać ze dobre, tym bardziej iż zakład zbudowany jest w całości, łącznie z murem więziennym z cegieł. Ważnym i wartym odnotowania faktem jest informacja, iż Areszt Śledczy w Mysłowicach zaprojektowany został od początku do końca jako jednostka penitencjarna, pełniąca usługową rolę wobec znajdującego się nieopodal Sądu Powiatowego. Fakt ten jest na tyle istotny, iż w ówczesnych czasach normalną praktyką stosowaną na terenach zaborczych, a w szczególności w ziemiach zaboru rosyjskiego i austriackiego było adoptowanie różnego typu budynków na potrzeby więziennictwa. W ten sposób powstało szereg więzień przerobionych z klasztorów, zamków czy twierdz obronnych. Takie podejście wymagało szeregu przeróbek w tych obiektach, a i tak często się zdarzało, że uzyskany efekt końcowy był daleki od wymaganych norm penitencjarnych. W przypadku zakładu w Mysłowicach było inaczej. Architekci od początku projektując zakład wzięli pod uwagę wszystkie wymagania i standardy ówczesnej techniki więziennej. Od fazy projektowania aż po oddanie do użytku w Mysłowicach miał powstać kompleks sądowo-więzienny, w którym odosobnienie przestępców realizowane miało być poprzez funkcję izolacyjną aresztu. Areszt pełnić miał służalczą rolę wobec sądu. Zespół budynków tworzących zakład wykonany został w stylu eklektycznym całkowicie podporządkowanym sposobowi wykonywania kary pozbawienia wolności. Patrząc z lotu ptaka, budynek główny kompleksu wykonany został w kształcie litery "T". Otoczony on został solidnym litym murem wykonanym z cegieł, stanowiącym jednocześnie największą barierę w przypadku próby bezprawnego przedostania się osadzonych na zewnątrz zakładu.

Areszt Śledczy w Mysłowicach usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

 

Tekst: kpt. Dariusz Seweryn, kpt. Jacek Gołdyn

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej