Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach. Jest położony w ścisłym centrum Bielska – Białej, przy ul. Słowackiego 15 a. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej jednostka jest przeznaczona dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, a jej pojemność została ustalona na poziomie 252 miejsc..

AŚ składanka.jpg

Pierwsze informacje dotyczące więzienia usytuowanego w Bielsku pochodzą z 1850 roku. Dzięki zgodzie władz austro-węgierskich początkiem XX wieku wybudowano nowe obiekty przy aktualnej ulicy Słowackiego mające stanowić wspólny kompleks dla Starostwa, Sądu, Policji i Aresztu. Główny budynek więzienny zbudowano na planie czworoboku z wnęką od strony zachodniej, miał wysokość dwóch pięter z podpiwniczeniem i strychem. Mieściły się w nim cele więzienne, biura i pomieszczenia gospodarcze. Na terenie jednostki powstały też m. in. magazyn, warsztaty i remiza przeciwpożarowa. Na dwóch tzw. zwyżkach ustanowiono posterunki stałe. Całość otoczono murem z drutem kolczastym. Do jednostki prowadziły dwie bramy: główna przy wartowni oraz druga na podwórzu gospodarczym, łącząca więzienie z Sądem Powiatowym. Dwie poważne modernizacje i rozbudowy bielskiego Aresztu Śledczego miały miejsce w latach '60. XX wieku (wówczas wybudowano kuchnię więzienną, założono kanalizację, a ilość cel zwiększono o blisko 1/3) oraz początkiem XXI wieku (kiedy podniesiono pawilon penitencjarny o 2 kondygnacje, zwiększono ilość cel i zlikwidowano przeludnienie). Ostatnią dużą inwestycją kwatermistrzowską było zamontowanie w 2015 r. paneli solarnych na dachu pawilonu penitencjarnego i unowocześnienie instalacji cieplnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2018r. Areszt Śledczy w Bielsku-Białej został zniesiony z końcem marca, by od 1 kwietnia 2018r. utworzyć tu Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Cieszynie.

 

opracowanie: ppor. Ewa Pysz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej