Przeznaczenie jednostki 
Oddział Zewnętrzny w Chojnicach położony jest na terenie województwa pomorskiego. Podlega organizacyjnie Dyrektorowi Zakładu Karnego w Koronowie. W jednostce przebywają osoby, wobec których zastosowano tymczasowo aresztowanie postanowieniami sądów rejonowych: w Bytowie, w Miastku, w Tucholi oraz w Chojnicach. 1 lipca 2013 r. do stanu ewidencyjnego jednostki włączono skazanych odbywających karę w Oddziale Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w ODK SW w Suchej.

Pojemność jednostki została określona na 132 miejsc. 

Z kart historii
Budowę obiektów więziennych aresztu rozpoczęto w 1857 roku, a zakończono 14 sierpnia 1864 roku. Projektantem budynków był architekt miejski Chrystian Juliusz Krause ze Słupska, wykonawcą budowniczy miejski Fryderyk Boetcher. Obiekt wzniesiono na planie litery „T” z przeznaczeniem jako więzienie. Funkcję tą spełnia od chwili wybudowania do dnia dzisiejszego. Chojnickie więzienie – jak wspomniano wyżej – stanowi zabudowę zwartą, podpiwniczoną, z parterem i dwoma piętrami oraz dwoma strychami. Usytuowanie obiektu oraz powierzchnia działki uniemożliwiają jego rozbudowę. Ostatni remont kapitalny budynku więziennego przeprowadzono w 1975 roku. Obiekt został wtedy skanalizowany i założono centralne ogrzewanie węglem. Poprzez rozbudowę drugiego piętra zwiększono jego pojemność. Podczas kolejnych doraźnych remontów do wszystkich cel doprowadzono ciepłą wodę, a w roku 2001 zainstalowano ogrzewanie gazowe. Do dnia 31.03.2018 r. jednostka funkcjonowała jako samodzielny Areszt Śledczy w Chojnicach, podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej